شرمندگی

18دی
ظریف در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی: هنوز شرمنده و عذر خواه هستم

ظریف در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی: هنوز شرمنده و عذر خواه هستم

  ظریف در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی وزیر امور خارجه کشورمان ، با اشاره به موضوع سقوط هواپیما اوکراینی و […]