سایت های فروش بلیت

18آبان
نظارت دورهمی در سازمان هواپیمایی کشوری بر سر افزایش قیمت بلیت هواپیما

نظارت دورهمی در سازمان هواپیمایی کشوری بر سر افزایش قیمت بلیت هواپیما

بر اساس ماده ۵ تشکیل قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱ تیر ۱۳۲۸ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۶۸، نظارت […]