ساکن ژانویه کاخ سفید

17آبان
توصیه ربیعی به ساکن ژانویه کاخ سفید

توصیه ربیعی به ساکن ژانویه کاخ سفید

مقام معظم رهبری اشاره کردند که هرکسی رئیس جمهور امریکا شود، تأثیری بر سیاست‌های ما نمی‌گذارد. آقای روحانی نیز بر […]