ساکنانش

22آذر
این مناطق ، رکود دار عقب نشینی قیمت مسکن شدند

این مناطق ، رکود دار عقب نشینی قیمت مسکن شدند

    به گزارش خبرنگار اقتصادنیوز، در آبان ماه امسال  ( عقب نشینی قیمت مسکن ) متوسط قیمت خرید و […]