ساکس کوبورگ

10آبان
دیدار پادشاه بلژیک با دختر به جا مانده از رابطه عشقی اش

دیدار پادشاه بلژیک با دختر به جا مانده از رابطه عشقی اش

شاه سابق بلژیک ، آلبرت دوم، پس از آن که سال‌ها انکار می‌کرد پدر شاهزاده تازه کشف شده است، با دلفین دو ساکس کوبورگ، فرزند حاصل از عشق خود، دیدار کرد. این دیدار در حضور همسر آلبرت، ملکه سابق پائولا در قصر بلویدر، محل سکونت رسمی زوج سلطنتی در حومه بروکسل انجام شد.