سانسور قیمت‌ها

26بهمن
آیا دیوار در افزایش قیمت خودرو ومسکن مقصر بود؟

آیا دیوار در افزایش قیمت خودرو ومسکن مقصر بود؟

    تاثیر دیوار بر قیمت ها بیش از یک ماه از بازگشت قیمت مسکن و خودرو به دیوار می‌گذرد. […]