سانتیاگو کانیزارس

01اردیبهشت
کارخانه پدیده‌سوزی رئال‌مادرید

کارخانه پدیده‌سوزی رئال‌مادرید

به گزارش خبرورزشی، بارسلونا نه تنها در اسپانیا بلکه در دنیا به کارخانه بازیکن‌سازی مشهور است. کارخانه‌ای که از دل لاماسیا بیرون […]