سامان نریمان جهان

31شهریور
تراکتور به من پیشنهاد می‌داد بدون فکر قبول می‌کردم

تراکتور به من پیشنهاد می‌داد بدون فکر قبول می‌کردم

به گزارش خبرورزشی، سامان نریمان‌جهان بازیکن ایرانی تیم نفتچی جمهوری آذربایجان بعد از سپری شدن چند هفته از لیگ این کشور […]