سامان بازار

27آبان
سامان بازار دست واسطه گران دستفروشی را کوتاه کرد

سامان بازار دست واسطه گران دستفروشی را کوتاه کرد

سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ – ۱۱:۱۰ تهران (پانا) – مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید به […]