سامانه NDB

25آبان
نصب و راه‌اندازی سامانه وارسی پرواز در ۵ فرودگاه کشور

نصب و راه‌اندازی سامانه وارسی پرواز در ۵ فرودگاه کشور

نیوز:مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از انجام اقدامات وسیع در خصوص تجهیزات ارتباطی در طول سال گذشته و سال جاری خبر داد و گفت: این اقدامات شامل نصب سایت های فرستنده و تجهیزات گیرنده در تعدادی از فرودگاه ها، اورهال کردن سامانه های سوئیچینگ در برخی فرودگاه‌ها و ارتقاء نرم افزاری ۲۱ سامانه ATIS بوده است.