سامانه 137

11شهریور
آمار ۹۵درصدی رضایت از سامانه۱۳۷ شهرداری با تحلیل فقط ۲۵درصد از داده‌ها

آمار ۹۵درصدی رضایت از سامانه۱۳۷ شهرداری با تحلیل فقط ۲۵درصد از داده‌ها

او ادامه داد: با گسترش نفوذ اینترنت و تلفن‌های هوشمند انتظار می‌رفت که سامانه ۱۳۷ هم مطابق با تغییرات تکنولوژی […]