سامانه کارمند

29اردیبهشت
پرداخت‌های کارکنان به کجا رسید؟

پرداخت‌های کارکنان به کجا رسید؟

به گزارش افکارنیوز، طبق قانون بودجه امسال باید دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان از جمله کارکنان  رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، […]