سامانه صیاد

22بهمن
سرنوشت چک‌های قدیمی چه می‌شود؟

سرنوشت چک‌های قدیمی چه می‌شود؟

با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطلاعات چک صادره خود شامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی‌نفع را وارد کند.

08آذر
نقل و انتقال چک فقط با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

نقل و انتقال چک فقط با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ – ۱۶:۵۷ تهران (پانا) – سخنگوی بانک تجارت یکی از الزامات قانون جدید چک را تشریح […]