سامانه راهبردی

01آبان
موفقیتی دیگر برای صنعت هوایی/ شلیک موفق سامانه راهبردی و بومی باور ۳۷۳

موفقیتی دیگر برای صنعت هوایی/ شلیک موفق سامانه راهبردی و بومی باور ۳۷۳

به گزارش افکارنیوز،  شلیک موفق سامانه راهبردی و بومی باور ۳۷۳ و انهدام هدف دور ایستا در رزمایش مشترک تخصصی […]