سامانه خودکار پرتاب متوالی موشک

14آبان
رونمایی از سامانه خودکار و هوشمند پرتاب های متوالی موشک های بالستیک دوربرد سپاه

رونمایی از سامانه خودکار و هوشمند پرتاب های متوالی موشک های بالستیک دوربرد سپاه

فرمانده کل سپاه، گفت: قدرت موشکی ایران اسلامی ستون مستحکم خیمه بازدارندگی و دفاع اطمینان‌بخش نظام ما و قدرتی مهیب […]