سامانه جامع روابط کار

07آبان
ناامیدیِ جمعی از کارکرد صندوق بیمه بیکاری/ کوتاهی همه‌جانبه دولت‌ها در شناسایی بیکاران و اجرای “اصل ۲۹”

ناامیدیِ جمعی از کارکرد صندوق بیمه بیکاری/ کوتاهی همه‌جانبه دولت‌ها در شناسایی بیکاران و اجرای “اصل ۲۹”

تعهدات حاکمیت به بیکاران، کارگران، افراد کم درآمد و… در قالب پرداخت مقرری بیکاری باید منضبط و چارچوب‌دار شود؛ در […]

19شهریور
ظرفیت‌های جدید برای ثبت نام کارگران در سامانه روابط کار در حال بررسی است

ظرفیت‌های جدید برای ثبت نام کارگران در سامانه روابط کار در حال بررسی است

به گزارش افکارنیوز، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کاردرباره جلسه شورای عالی کار گفت: دستور کار جلسه شورای […]