سامانه ثبت‌نام غیرحضوری

20آبان
اسنپ زنان سرپرست خانواده را از پرداخت کمیسیون معاف کرد

اسنپ زنان سرپرست خانواده را از پرداخت کمیسیون معاف کرد

اسنپ بار دیگر طرح معافیت زنان سرپرست خانواده از پرداخت کمیسیون را اجرا می‌کند. این طرح از ابتدای آذر تا […]