سامانه اطلاعات شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

19آبان
راه‌اندازی سامانه اطلاعات شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

راه‌اندازی سامانه اطلاعات شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری از راه‌اندازی سامانه «اطلاعات شاغلان» مشترک این صندوق برای دسترسی و […]