سامانه استعلام

17شهریور
کاهش ۸۰ درصدی استفاده از سامانه استعلام چک برگشتی بخاطر اقدام عجیب وزارت ارتباطات

کاهش ۸۰ درصدی استفاده از سامانه استعلام چک برگشتی بخاطر اقدام عجیب وزارت ارتباطات

به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره مزایای سامانه استعلام چک برگشتی […]