سال ۹۹؛ سال جهش تولید

29آذر
خدمات ماندگار دولت در عرصه سلامت و مدیریت شهری

خدمات ماندگار دولت در عرصه سلامت و مدیریت شهری

رونمایی و بهره برداری از طرح های مختلف در هفته پایانی آذرماه حاصل تلاش های چند ساله دولت و متخصصان داخلی […]