سال تحصیلی 99

15شهریور
چکش غیر حضوری حسن روحانی برای دانش آموزان حضوری!

چکش غیر حضوری حسن روحانی برای دانش آموزان حضوری!

اخبار سیاسی– مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مدارس در حالی امروز آغاز شد که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور […]