سال تحصیلی جدید مدارس

24تیر
زمان آغاز سال تحصیلی جدید مدارس

زمان آغاز سال تحصیلی جدید مدارس

اخبار اجتماعی- زمان آغاز سال تحصیلی را محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش رسما اعلام کرد. حاجی میرزایی از […]