سالگرد ۱۹ دی

19دی
شهید سلیمانی و شهید ابومهدی در حرکات خودجوش مردم در سراسر کشور تجسم عینی پیدا کردند

شهید سلیمانی و شهید ابومهدی در حرکات خودجوش مردم در سراسر کشور تجسم عینی پیدا کردند

رهبر انقلاب گفتند: شهید سلیمانی و شهید ابومهدی در حرکات خودجوش مردم در سراسر کشور بحمدالله تجسم عینی پیدا کردند […]