سالگرد هواپیمای اوکراینی

17دی
یکسال پس از پرواز  ۷۵۲

یکسال پس از پرواز ۷۵۲

یکسال پیش سقوط پرواز شماره ۷۵۲ بر اثر خطای انسانی و جانباختن ۱۷۶ نفر چنان ابعاد گسترده‌ای به خود گرفت […]