سالگرد عسگراولادی

18آبان
مرحوم عسگراولادی به عنوان تکلیف الهی در حزب فعالیت می‌کرد

مرحوم عسگراولادی به عنوان تکلیف الهی در حزب فعالیت می‌کرد

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، گفت: بیشترین اوقات مرحوم عسگراولادی چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی صرف محرومیت زدایی […]