سالگرد شهید سلیمانی

12دی
مکتب شهید سلیمانی برای نسل حاضر و آتی تبیین شود

مکتب شهید سلیمانی برای نسل حاضر و آتی تبیین شود

رئیس دستگاه قضا در نخستین سالگرد شهدات سردار سلمانی به تبیین جایگاه او پرداخت و تاکید کرد باید مکتب شهید […]

12دی
مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت‌هایی که آمریکا می‌کند تغییر نمی‌کند

مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت‌هایی که آمریکا می‌کند تغییر نمی‌کند

فرمانده نیروی قدرس سپاه با تاکید بر اینکه مسیر نیروی قدس و مسیر مقاومت با شیطنت‌هایی که آمریکا می‌کند تغییر […]