سالک

22مهر
سالک: دولت ما را گرفتار خودتحریمی کرد

سالک: دولت ما را گرفتار خودتحریمی کرد

به گزارش افکارنیوز،  احمد سالک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره گفته‌های اخیر رئیس‌جمهور پیرامون جنگ اقتصادی ، تحریم و ارتباط شرایط […]