سالک: کارشناسان فرهنگی دولت نگاه حداقلی به فرهنگ دارند

25مرداد
حوزه علمیه مجتهد تربیت می‌کند اما امام جماعت چطور؟

حوزه علمیه مجتهد تربیت می‌کند اما امام جماعت چطور؟

به گزارش مشرق، «کرونای مساجد ایران دو سال بعد از جنگ تحمیلی شیوع پیدا کرد» این جمله توصیف موجزی از […]