سالواتوره سیریگو

28بهمن
دوناروما از میلان می‌رود؟

دوناروما از میلان می‌رود؟

به گزارش خبرورزشی، جانلوئیجی دوناروما سنگربان ۲۰ ساله میلان در پی بررسی پیشنهادهایش برای فصل بعد است و شاید سن‌سیرو را […]