سالن توفیق

29مرداد
افتتاح سالن توفیق، بدون حضور وزیر

افتتاح سالن توفیق، بدون حضور وزیر

خبرورزشی/ مهدی شیروانی؛ به رغم این که قرار بود مسعود سلطانی فر وزیر ورزش نیز در این مراسم شرکت کند، اما […]