سالم

05بهمن
خودتان شیر توت فرنگی در خانه درست کنید

خودتان شیر توت فرنگی در خانه درست کنید

نوشیدنی شیر توت فرنگی نیست، بلکه به علت وجود تکه‌های میوه می‌تواند به عنوان یک میان وعده سالم و مغذی استفاده شود.