سالروز

30دی
به بهانه‌ی زادروز ساموئل خاچیکیان؛ هیچکاک ایران

به بهانه‌ی زادروز ساموئل خاچیکیان؛ هیچکاک ایران

خبرگزاری صبا: ساموئل خاچیکیان در ۲۹ مهر ۱۳۰۲ در تبریز به دنیا آمد. او یکی از تاثیرگذارترین کارگردان‌ها در سینمای […]