سالامان اکینچی

20بهمن
ما اوزیـل را می‌کُشیـم!

ما اوزیـل را می‌کُشیـم!

[ad_1] به گزارش خبرورزشی، سالامان اکینچی و فرهاد اِرکن که هر دو ۲۷ ساله هستند، این تهدید را به محافظان خانه […]