سافرا

22آذر
ثروتمندترین بانکدار جهان درگذشت

ثروتمندترین بانکدار جهان درگذشت

جوزف سافرا ثروتمندترین بانکدار دنیا و پولدارترین مرد برزیل در سن ۸۲ سالگی از دنیا رفت. وی از خانواده‎ای یهودی بود که ثروت خانوادگی خود را از تجارت با کاروان شتر به دست آورده بودند.