ساعت کار جدید مشاغل غیر ضروری

18آبان
محدودیت های کرونایی جدید در کشور/ ساعت کار جدید مشاغل غیر ضروری در پایتخت و سایر مراکز استان ها

محدودیت های کرونایی جدید در کشور/ ساعت کار جدید مشاغل غیر ضروری در پایتخت و سایر مراکز استان ها

به گزارش افکارنیوز، با توجه به شیوع هرچه بیشتر کرونا در کشور و لزوم رعایت فاصله گذاری هوشمند و رعایت […]