ساعت کاری شهرک های صنعتی

08آذر
اعلام نحوه فعالیت شهرک‌های صنعتی در شرایط کرونا

اعلام نحوه فعالیت شهرک‌های صنعتی در شرایط کرونا

پیرو بخشنامه‌های قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت  کرونا  به منظور اجرای طرح جامع […]