ساعت کاری ادارات

27مرداد
ساعات کاری ادارات مالیاتی بیشتر می‌شود

ساعات کاری ادارات مالیاتی بیشتر می‌شود

به گزارش افکارنیوز،  امید علی پارسا، با اشاره به اینکه ایام پایانی مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات […]