ساعات اجرای کنسرتهای موسیقی

28آبان
وزیر ارشاد: قیمتهای بلیت کنسرت به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش یافت

وزیر ارشاد: قیمتهای بلیت کنسرت به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش یافت

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ – ۱۲:۳۰ تهران (پانا) – وزیر فرهنگ و ارشاد می گوید، در دوهفته آینده، طبیعتاً با […]