ساز زنانه

13آبان
وقتی گیتار ساز «مناسب زنان» بود

وقتی گیتار ساز «مناسب زنان» بود

«تابناک باتو» ـ گیتار چند دهه است که سمبل موسیقی راک است و گره‌خورده با شمایل مرد ماچو. گیتار را […]