ساز دوتار

09آذر
هیچ الگویی برای نت‌نویسی مقام‌های دوتار وجود ندارد/ کرونا امان‌مان را بریده

هیچ الگویی برای نت‌نویسی مقام‌های دوتار وجود ندارد/ کرونا امان‌مان را بریده

عزیز تنها می‌گوید: آثار مکتوب چندانی در زمینه موسیقی مقامی تربت ‌جام وجود ندارد. مرحوم محمدتقی مسعودیه در کتاب «موسیقی […]