سازها

16فروردین
شناخت مبانی صوت و موسیقی

شناخت مبانی صوت و موسیقی

صداها هر روز گوش ما را آماج قرار می دهند , صداهایی مانند سر و صدای عبور وسایل نقلیه و […]