سازمان هدفمندسازی یارانه ها

06مرداد
یارانه نقدی می‌تواند افزایش یابد؟

یارانه نقدی می‌تواند افزایش یابد؟

همزمان با شروع اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه ها در سال ۹۸، درآمد ناشی از این افزایش قمیت قرار […]