سازمان های حقوق بشری

07شهریور
از خلیفه حفتر در دادگاه کیفری بین‌الملل شکایت می‌شود

از خلیفه حفتر در دادگاه کیفری بین‌الملل شکایت می‌شود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، روزنامه القدس العربی نوشت، اکرم ابوشرار، وکیل مدافع فلسطینی – آمریکایی علیه خلیفه […]

15تیر
آشنایی باطولانی ترین دوران زمامداری در روزگار مدرن

آشنایی باطولانی ترین دوران زمامداری در روزگار مدرن

همانطور که گفته شد موضوع محدودیت زمامداری تنها منحصر به کشورهای غیرپادشاهی بوده و در کشورهای پادشاهی یا غیردموکراتیک این […]