سازمان های بیمه ای

21آبان
کاهش ۸۵ درصدی پرونده تصادف ساختگی در ۶ ماه نخست سال جاری

کاهش ۸۵ درصدی پرونده تصادف ساختگی در ۶ ماه نخست سال جاری

تهران (پانا) – مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از کاهش ۸۵ درصدی پرونده تصادفات ساختگی در ۶ ماه نخست سال […]