سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش

10آذر
«بهزاد جباری» خیّر مدرسه ساز؛ مدرسه سازی یک وظیفه انسانی است

«بهزاد جباری» خیّر مدرسه ساز؛ مدرسه سازی یک وظیفه انسانی است

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ – ۱۰:۲۲ تهران (پانا) – «بهزاد جبّاری» خیّر مدرسه ساز بجنوردی با اشاره به این موضوع، […]