سازمان نظام پرستاری ایران

30آذر
بنیاد پرستاری استاد مداح افتتاح می‌شود

بنیاد پرستاری استاد مداح افتتاح می‌شود

به گزارش ایرنا روز یکشنبه ایرنا از وبدا، در ششمین روز از هفته پرستار که به عنوان «پرستاری و یک قرن خدمات […]