سازمان نظام مهندسی

04آذر
اصلاح نظام ارجاع کار در آینده نزدیک/ پاسخ اعتراضات را می‌دهیم

اصلاح نظام ارجاع کار در آینده نزدیک/ پاسخ اعتراضات را می‌دهیم

معاون مسکن و ساختمان از اصلاح ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز به منظور شفافیت، اقدام ویژه در خصوص […]