سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

01آذر
همکاری های مشترک سازمان نظام روان شناسی و پلیس

همکاری های مشترک سازمان نظام روان شناسی و پلیس

به گزارش ایرنا از پیاگاه خبری پلیس، سردار ابراهیم کریمی روز شنبه در نشست مشترک با محمد حاتمی رئیس سازمان […]

07آبان
شکست کرونا با بسیج سرمایه‌های اجتماعی

شکست کرونا با بسیج سرمایه‌های اجتماعی

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا که این روزها بیش از ۴۰ میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر کرده است، […]

07آبان
شکت کرونا با بسیج سرمایه‌های اجتماعی

شکت کرونا با بسیج سرمایه‌های اجتماعی

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا که این روزها بیش از ۴۰ میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر کرده است، […]