سازمان میراث فرهنگی

05آذر
در ایران دومافیا با قدرت بسیار زیاد وجود دارند،مافیای خودرو و مافیای موسیقی

در ایران دومافیا با قدرت بسیار زیاد وجود دارند،مافیای خودرو و مافیای موسیقی

به گزارش مشرق، محمد گلریز، از خوانندگان موسیقی سنتی و پاپ ایرانی است. گلریز در خانواده‌ای رشد کرد که همگی […]