سازمان منطقه آزاد کیش

15آبان
تحولات زیرساختی کیش، امیدوار کننده است

تحولات زیرساختی کیش، امیدوار کننده است

نیوز :امام جمعه موقت تهران با اشاره به این که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نقش مهمی در خلق ثروت و استفاده مناسب از منابع این منطقه ایفا میکند گفت: انسجام و همدلی تمام دستگاه های مستقر در این منطقه موجب کسب دستاوردهای خوبی در حوزه های مختلف شده از این رو جزیره کیش ضمن این که مورد توجه سه قوه قرار می گیرد، حمایت نیز خواهد شد.